DynaTrack

 

dynatrack_screen

 

PRZEZNACZENIE PROGRAMU

Program przeznaczony jest do szybkiego i prostego montażu nagrań np. do serwisów informacyjnych (relacje reporterskie, zapowiedzi pogody, komunikaty drogowe itp.). Łatwość obsługi jest ważniejsza niż liczba dostępnych funkcji.

Najważniejsze cechy programu:

  • do czterech śladów montażowych,
  • „Magazyn” wybranych fragmentów nagrań,
  • kolorystyczna informacja o nagraniach źródłowych (pliki WAV) i ich kanałach.

Odtwarzane są tylko widoczne elementy.

 

PROSTOTA OBSŁUGI

W celu ułatwienia obsługi, wszystkie ważne funkcje programu wybierane są przy pomocy przycisków ekranowych,  skrótów klawiaturowych lub menu kontekstowych (prawy przycisk myszy). Zrezygnowano z tradycyjnego menu głównego.

 

KONFIGUROWALNOŚĆ

Program ma współpracować zarówno z innymi programami (newsroom, emisja) jak i bazami danych nagrań istniejącymi już w stacjach radiowych. W związku z tym dostępne są zarówno predefiniowane opisy nagrań i ich lokalizacje jak i definiowane skróty klawiaturowe większości operacji edycyjnych.